Sterylizacja UV

Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali z zakresu 100-280nm nazywane jest promieniowaniem UV-C. Dzięki wysokiej energii jest ono zdolne do rozrywania łańcuchów DNA żywych organizmów, co w efekcie prowadzi do ich obumierania. W przypadku wyższych organizmów wielokomórkowych, uszkodzenia dotyczą jedynie komórek znajdujących się w wierzchnich warstwach organizmu, natomiast w przypadku organizmów jednokomórkowych oraz wirusów, obumieranie dotyczy całego organizmu. Promieniowanie UV bez problemu przenika przez gazy (w tym oczywiście przez powietrze atmosferyczne), natomiast stopień jego przenikania przez ciała stałe jest bardzo ograniczony, nawet jeżeli są one przezroczyste (np. skuteczną barierą dla promieniowania UV jest zwykłe szkło okienne). W praktyce oznacza to, że skuteczność działania promieniowania UV może być ograniczona w przypadku przedmiotów, których powierzchnia nie jest gładka.